Monthly Archives: Oct 2019

ልኡኽ ወድብ ሓድነት ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኣብ ስምፖዚዩም ኤሪ ፎርም

ልኡኽ ወድብ ሓድነት ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኣብ ስምፖዚዩም ኤሪ ፎርም ኣቶ ሱሌማን ሑሴን ሓላፊ ወ/ጉ ቤ/ጽ ውሓዲለ ኣብ ስምፖዚዩም ውድብ ሓድነት ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ብዝቀረበሉ ዕድመ ወኪሉ ሓላፊ ወጻኢ ጉዳያት ቤ/ጽ ኣቶ ሱሌማን ሑሴን ኣብ’ቲ ኣብ ሃገር ጀርመን ከተማ ፍራንክፎርት ብ Eri Forum ዝተኻየደ ሲምፖሲዩም ተካፊሉ።ኣብ’ቲ ዝተኻየደ ሲምፖሲዩም ኣቶ ሱሌማን ሑሴን ዘቅረቦ ጽሑፍ ስዒቡ ይቀረብ። ስላም ከመይ ትኾኑ። እንቋዕ ከኣ ገጽ ንገጽ

Read more

ኢሳያስ ኣብ ጎደናታት መቀለ ብሰላም ክዛወር ይምነ።

ኢሳያስ  ኣብ  ጎደናታት  መቀለ ብሰላም  ክዛወር  ይምነ።   ቀ.ም.ኢ ኣብይ  ኣሕመድ  ኣብ  ኣደራሽ  ሚለኑም ናይ  ሰላም  ሽልማት  ብምቅባሉ  ኣብ  ዝገበሮ  ናይ  ደስደስ  ጽምብል   ኣጋጣሚ  ብምግባር “ኩሉ  ግዜ ምስ  ክቡር  ሓወይ  ፕረሲዳንት  ኢሰያስ  ኣፈወርቂ  ኣብ እንራኸበሉ   ዝገልጸለይ  ቀጻሊ  ትምኒቱ  እንተሎ  ኣብ  ጎደናታት  ትግራወይቲ  ከተማ  መቀለ  ብሰላም  ክዛወር  ከም  ዝምነ  ኢዩ  ዝዛረበኒ  ክብል  ገሊጹ”።       ኢሰያስ ከምቲ   ዶ.ኣብይ  ኣሕመድ  ተዛሪቡኒ  ዝበሎ 

Read more

መስራቲ ጉባኤ ባይቶ ይኣክል ሽወደን

መስራቲ ጉባኤ ባይቶ ይኣክል ሽወደን 26-27 ጥቅምቲ 2019 ስቶክሆልም ሽወደን መስራቲ ጉባኤ ይኣክል ሽወደን ቀዳማይ መዓልቲ ዕለት 26 ጥቅምቲ 2019 ቅድሚ ቀትሪ ካብ ኩለን ከተማታት ሽወደን ዝተወከሉ ተሳተፍቲ ጉባኤ መደባቶም ሰሪዖም ስርሓቶም ፈጺሞም። ድሕሪ ቀትሪ ከኣ ምስ ዕዱማትን ህዝብን ብዛዕባ ተደላይነት ጥርናፈን መኸተን መሰልን፡ ነፍስኻ ምኽኣልን ዝተፈላልየ ኣስተምህሮታት ተዋሂቡ። ብኣሕዋት ኣርሀ ሓምድ ናካን ሙሴን ኤፍሬምን ተኻይዱ። ከምኡ’ውን ዶ/ር ሙስጣፋ ብዛዕባ

Read more