Monthly Archives: Dec 2019

መንስግቲ ሱዳን ዓመታዊ ሃገራዊ ባጀት ሰሊዑ

መንስግቲ ሱዳን ዓመታዊ ሃገራዊ ባጀት ሰሊዑ ምንጪ ኣገልግሎት ዜና ሱዳን መንግስቲ ሱዳን ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ 27/12/2019 ናይ 73 ቢልዮን (1.62 ቢሎን ዶላር) ሕጽረት ወይ ደፊሲት ዘለዎ ናይ 2020 ዓመታዊ ባጀት ከምዝጽደቀ፣ ሚኒስትር ፋይናንስ ሱዳን፣ ኢብራሂም ኣልባዳዊ ገሊጹ። እዚ ካቢነ ሚኒስትራትን ባይቶ ሉኡላወነትን (governing council) ኣጽዲቅዎ ዘሎ ባጀት፣ ድሕሪ ምውዳቅ ስርዓት ኣልባሺር፣ ንመጀመርያ ግዜ ይኹን ዳኣ’ምንበር እዚ ባጀት ብዙሕ ተቃውሞ የጋጥሞ ኣሎ። ብፍላይ ካብቲ

Read more

ተስፋታትን ብድሆታትን ሓዲሽ ዓመት

ተስፋታትን ብድሆታትን ሓዲሽ ዓመት   ርእሰ ዓንቐጽ ውድብ ሓድነት ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ 30 ታሕሳስ 2019 2019 ዓ.ም ኣብቂዓ ናብ 2020 ዓ.ም ኣቢልና ንሰጋገር ኣሎና። ወዲ-ሰብ ብባህልን ባህርን ተመሪሑ ንሓድሽ ዓመት እናሻዕ ብተስፋ ኢዩ ዝቕበላ። ኣብ ዝሓለፎ ዓመት ዘጋጠሙ መረርቲ ይኹኑ ጥዑማት ተረኽቦታት ገምጊሙ፣ ማለት ንህይወቱን መነባብሮኡን ቀይሱ፣ ናብ ዝሓሸን ዝበለጸን ነጥበ-መቐይሮ ንምስጋር ከአ መደባት ይገብር። ብዛዕባ ሕጸ ይኹን መርዓ ናይ ንዓቕሚ ኣዳም

Read more

ኣዝዩ ዘሕዝን ከቢድ ጕዳይ፣ ሞት ክቡር ብጻይን ሓውን ገብረመድህን ዘገርጊሽ (ዳያን)

ኣዝዩ ዘሕዝን ከቢድ ጕዳይ፣ ሞት ክቡር ብጻይን ሓውን ገብረመድህን ዘገርጊሽ (ዳያን) ብዕለት 21 ታሕሳስ 2019 ሓርበኛ ገዲም ተጋዳላይ ገብረመድህን ካብዛ ዓመት ብሞት ምሕላፉ ሰሚዕና፣ ክትቅበሎ ዚኸብድ መሪር ሓዘን። ንንብረመድህን ወላዲኡ (ማለት ኣቦይ ዘገርጊሽ) ብህጻኑ ፈላሲ ኮይኖም ናብ ደብረብዜን ስለ ዝነበሩ ንሱ’ውን ኣብ ደብረብዜን ምስኦም ይቕመጥ ስለ ዝነበረ ከብቲ ናይ ፈለስቲ ደብረብዜን እናጓሰየ’ዩ ዓብዩ። ናይ ኮተቴ ዕድመ ምስ በጽሐ ምጕሳይ ስለ

Read more

ክሳራ 3ተ ወለዶታት ምፍዋስ ዘተ ዶ ክሳራ 6ተ ወለዶታት ዝድርብ ሕቡእ ውዲት??

ናይ  3  ወለዶታት  ክሳራ  ናይ ምፍዋስ ዘተ ዶ ናይ  6   ወለዶታት ክሳራ ዝዕድርብ  ሕቡእ ውዲት??    ዘተን  ምርድዳእን    መሰረታውያን  ሕግታት  ሂወት  ወዲ-ሰብ  ኢዮም።   ካብቲ  ዝተሓተ  ክሳብቲ  ዝለዓለ  ንሂወት ወዲ-ሰብ   ዘድልዮ  ጉዳያት  ኣብ  ዘተን  ምርድዳእን ዝተመስረቱ  ኢዮም።  ውዲ-ሰብ  ሰሪሑ ከፍሪ  እሞ  ክምገብ  ክለብስ መንበሪ  ቤቱን  ካልኦት  ዘድልይዎ  ዝርዝራት   ንከጥርን  ከከም  ቀዳምነታቶምን  ደረጃ  ኣድላይነቶምን ፈለማ  ምስ  ነብሱ   ተዛቲዩን  ተረዳዲኡን  ናብ  ምትግባሮም

Read more

ዓስከረን ብጹእ ኣቡነ ኣብርሃ ፍራስንዋ ካብ ጸጸራት ንኪዳነ ምህረት

ዓስከረን ብጹእ ኣቡነ ኣብርሃ ፍራስንዋ ካብ ጸጸራት ንኪዳነ ምህረት ዓስከረን ብጹእ ኣብርሃ ፍራስንዋ ኣቡን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ፡ ካብ መካነ መቓብር ጸጸራት ናብ ርእሰ ኣድባራት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ኪዳነ ምህረት ኣስመራ ግዒዙ። መደብ ምግዓዝ ኣዓስከረን ብጹእ ኣቡነ ኣብርሃ ፍራስንዋ፡ ምስ’ቲ ምሕዳስ ጽምብል 50 ዓመት ቤተ ክርስትያ ኪዳነ ምህረት ኣስመራ ዝተሓስበ’ኳ እንተነበረ፡ ብሰንኪ ሃይማኖት ጉዳያት ቤት ጽሕፈት ህግዲፍ ከጋጥሞ ዝጸንሐ ተደጋጋሚ

Read more

ትስፍው ዓመት 2019 ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣንጻር መላኺ ስርዓት

ትስፍው ዓመት 2019 ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣንጻር መላኺ ስርዓት ህዝብና ኣብ ትሕቲ ባዕዳዊ ምሕደራ ዝተሳቐዮ፡ ክብሩን መሰሉን ተገፊፉ ዝተዋረደሉ ዓመታት ኣዝዩ ብዙሕ እዩ።ይኹን’ምበር ድሕሪ ነጻነት፡ ብደቁ እሞ በቶም ካብ መግዛእቲ ነጻነት፡ ካብ ጭቆና ሓራ ከነውጽኣካ’ና ኢሎም ምስ ስውኣት፡ህዝቢ ኤርትራን፡ ኣሕጉራዊ ሕብረተ ሰብ ዓለምን መብጽዓ ዝኣተው፡ ብመስዋእትን ጅግንነትን ዝተረኽበ ዓወት፡ ዋኒን ብሕታዊ ስልጣኖም ገይሮም ዝኸሓዱ ውሑዳት ጉጅለ መላኺ ስርዓት፡ ኣብ ታሪኽ

Read more

መልእኽቲ ኣቦ/መ ፈ/ሽ ውሓዲለ ብምኽንያት በዓል ልደትን፡ሓድሽ ዓመትን

መልእኽቲ ኣቦ/መ ፈ/ሽ ውሓዲለ ብምኽንያት በዓል ልደትን፡ሓድሽ ዓመትን ኣብ ውሽጥን ወጻእን እትርከብ ክቡር ህዝቢ ኤርትራ፡ 28 ዓመታት እፎይታ ዘይብሉ ዝሓለፍካዮን፡ ትሓልፎ ዘለኻ ስቓይ መከራ ተጻዊርካ፡ ባህልኻን ክብርኻን ዓቒብካ ብተስፋ መዓልቲ ፍትሕን ሰላምን ሃንቀው ትብለሉ ዘለኻ እዋን’ዩ። 2019 ዓ.ም ከኣ ንተስፋታትካን ባህግታትካን ክውን ዝገብር፡ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን ዜጋታት ሓቢሮም ኣንጻር ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ይቃለሱ ኣለዉ። 2019 ልዕላውንት ሕጊ መሊኡ

Read more
« Older Entries