መግለጺ ሓዘን ነፍስሄር ነባር ሓርበኛ ተጋዳላይ ኣሕመድ መሓመድ ኢብራሂም (ሰክረተር)

መግለጺ ሓዘን ነፍስሄር ነባር ሓርበኛ ተጋዳላይ

ኣሕመድ መሓመድ ኢብራሂም (ሰክረተር)

ነባር ሓርበኛ ተጋዳላይ ኣሕመድ መሓመድ ኢብራሂም (ሰክረተር)፡ ሓደ ካብ’ቶም ቀዳሞት ንነጻነት ሃገርን፡ንሓርነት ህዝቢ ኤርትራን ክውን ንምግባር ኣብ ተሓኤ ዝተሰለፉ መንእሰያት፡ ሰክረተር ጠቅላሊት መሪሕነት ኮይኑ ብልዑል ሓላፍነት ገድላዊ ግቡኡ ዝፈጸመ፡ ድሕሪ ነጻንተ ከኣ ኣንጻር ምልካዊ ስርዓት ክሳብ ዕለተ ሞቱ ክቃለስ ዝጸንሐ’ዩ። ኢብራሂም ሰክረተር ብሃንደበታዊ ሕማም ካባና ብሞት ብምፍላዩ ውድብ ሓድነት ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ተኻፈልቲ ሓዘን ምዃኑ ይገልጽ። ንመዋቲ መንግስተ ሰማይ፡ ንሙሉኣት ስድራ ቤቱን መቃልሳቱን፡ ህዝቢ ኤርትራን ጽንዓት ይሃብኩም ይብል።

ውድብ ሓድነት ንዲሞክራሲ ለውጢ

31 መጋቢት 2020

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.