ኣባላት ውሓደለ ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ ምስ ፈ/ሽ ኣኼባ ኣካይዶም

ኣባላት ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ ውሓደለ ምስ ፈ/ሽ ኣኼባ ኣካይዶም

ዞባ ሽማግለን መላእ ኣባላት ዞባ ሰሜን ኣሜሪካን ውሓደለ ካብ ንውሕ ዝበለ ግዜ ብመደብ ተታሒዙ ዝጸንሐ ኣኼባ፡ ኣባላትን ፈ/ሽን ዝተረኽብሉ ትማሊ ሰንበት ዕለት 19 ሓምለ 2020 ተኻይዱ።

ኣብ መእተዊ ኣኼባ ኣባላት መሪሕነት ሽማግለ ዞባ ሰ.ኣሜሪካ ሰሎሙን ከፈላን በሪህ መልኣከን ተጀሚሩ፡ ንኣኼብኛታት እንቋዕ ደሓን መጻኹም ድሕሪ ምባል ፡ብዛዕባ መልእኽትን ዕላማን ኣኼባ መግለጺ ኣቕሪቦም።

ብምቅጻል ኣቦ መንበር ውሓደለ ኣቶ ተስፋሚኪኤል ዮሃንስ ብስም ኣባላት ፈ/ሽ፡ ባይቶን መላእ ኣባላት ውሓደለ ሰላምታ ብምቅራብ፡ ህዝብናን ሃገርናን ዝሓልፎ ዘሎ፡ ኣብ ከባቢና ዝርከብ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ስፍሕ ዝበለ መግለጺ ኣቅሪቡ። ብፍላይ ከኣ እቲ ሎሚ ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራውያን ተበጺሑ ዘሎ ምርድዳኣት፡ ብሓፈሻ ህዝብና ኣንጻር ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ዘካይዶ ዘሎ ዘይዕጸፍ ህዝባውን ሃገራዊ ቃልሲ፡ ህዝባዊ ምልዕዓላት ገሊጹ።

ብ’ቲ መግለጺ ኣቦ መንበር ስዒቡ ንኣባላት ሙሉእ ስእልን ኩነታት ውሓደለ ኣብ ውሽጡን፡ኣብ ደምበ ፍትሒ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ንምብራህ ኣባላት ፈጻሚት ሽማግለ ቤት ጽሕፈቶም ወኪሎም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤት ጽሕፈታት ብመደብ ተታሒዙ ዝካየደ ዘሎ ንጥፈታት ስርሓት ተወሳኺ መብርህን መግለጺታት ኣቕሪቦም።

ኣብ መወዳእት ከኣ ንዝቀረበ መግለጺታትን ሓበሬታን ድሕሪ ምስማዕ ኣባላት ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ ንመግለጺ ፈ/ሽማግለ መሰረት ብምግባር፡ ክዝረበሉ፡ ክበርህ ኣለዎ ንዝበልዎ ብመልክዕ ሕቶታት ብምቅራብ ብዝያዳ ዑምቆት ዘለዎ ስፍሕ ዝበለ ስሓብን ኣኼባ ገይርዎ።

ኣቦ መንበር ይኹኑ ኣባላት ፈ/ሽ ንዝቀረበሎም ሕቶታት ብዝግባእ፡ መልስን መብርህን ኣቕሪቦም። ኣብ’ቲ መወዳእታ ውሓደለ ዝኽተሎ ዘሎ መስመር ቃልሲ ብዝያዳ ክተባባዕ ከም ዘለዎ ኣብ’ቲ ድሒሩ ዝቀርብ ዝነበረ ርእይቶን ሓሳባትን ኣባላት በሪሁ። ኣብ’ዚ ከይተጠቕሰ ክሓልፍ ዘይብሉ ኣባላት ባይቶ ውሓደለ ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ ኣኼባ ተሳተፍቲ ብምንባሮም ንህሉው ኩነታት ህዝብና፡ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ድምር ውድብና ብዝምልከት ዝሃብዎ ዝተፈላልየ ሃናጺ ርእይቶን ንኣኼባ ዞባ ሰ ኣሜሪካ ሃብታም ተሞክሮ ምንባሩ ክግለጽ ይከኣል።

ውድቀት ንምልካዊ ስርዓት ኤርትራ

ዘለኣለማዊ ክብርን ዝክርን ስውኣትና

ዜናን ሓበሬታ ውሓደለ

20 ሓምለ 2020

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.