ኣብ መራከቢ ቡዙሓን (Social Media) ኤርትራውያን እንታይ ይባሃል ኣሎ ?

ኣብ መራከቢ ቡዙሓን (Social Media) ኤርትራውያን እንታይ ይባሃል ኣሎ?

ኣብ ዝሓለፉ ቁሩብ መዓልትታት ንመገሻ ኣቶ መስፍን ሓጎስ ናብ ትግራይ ኣመልኪቶም ዝተፋላለዩ ሓሳባት ኽቓባበሉ ቀንዮም ኣለዉ። እቲ ዝገርም ድማ ትሕዝቶ ናይ መብዛሕትኦም እቶም ሓሳባት እንትርፎ መገሻ ናይ ዳህሰሳ ንትግራይ ካልእ ዝተባህለ ነገር ከይራኣዩን ከይሰምዑን ይህውቱቱ ምህላዎም’ዩ። እዚ ድማ መቀጸልታ ናይቲ ካብ መንገድኻ ወጺኢኻ ናብ ጓል መንገዲ ግዜኻ ምጥፋእ ባህሊ ናይ ኤርትራውያን ምዃኑ እዩ።
ብዝኾነ እቲ ኩነታት ኣቶ መንስፍን ገና ኣብ ገዝኡ ኾይኑ ኣብ ትግራይ ንቓልሲ ዝኸውን ቦታ ዳህሰሳ ክገብር መገሻ ጌረ ኔይረ ኢሉ ምስ ተዛረበ ጥራይ ክሳብ ክንድዚ ጫውጫው ዝፈጠረስ ኣብቲ ከባቢ ዶብ ትግራይ(ኢትዮጵያ)ን ኤርትራን ተንቓሳቂሰ ኣለኹ እንተዝብልሲ እንታይ ክፍጠር እዪ ኢልካ ነብስኻ ክትሓትት ይገብረካ።
እቶም ክባሃሉ ዝቀነዩ ሓሳባት ቡዙሓት እዃ እንተኾኑ:ኣብ ክልተ ኣገደስቲ ሓሳባት ከፊልኻ ክርኤ ይካኣል’ዩ።

ንመገሻ ኣቶ መስፍን ዝድግፉ: ናይ ቓልሲ መበገሲ ቦታ እንተተረኺቡ ካብ ጎረቤትና ይትረፍ ዋላ ኣብ ሰማይ’ ውን ይኹን ክድገፍ ኣለዎ ክብሉ ከለዉ፣  እቶም ነቲ መገሻ ዝቓወሙ ድማ ብድብዱቡ ካብ ጸላኢና ህውሓት ዘማሓደራ ትግራይ ተበጊስኻ ዝግበር ቓልሲ ኣይድልን እዩ ባሃልቲ እዮም። ናይ ግዜ ቓልሲ ታሪኽ ኣቶ መስፍን ክሳብ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣወንታዊ ጽልዋ ስለ ዘይጠፍኤ ንህግዲፍ ድማ ሓደጋ ስለ ዝኾነ፣ ህግደፍ ኽቓወምዎን ከካፍእዎን ከም ርዱእ ኢኻ ትውስዶ: እቲ ዝገርም ግን ናይ ገለ ንለውጢ ንቓለስ ኢና ባሃልቲ ክቃውሙ ምርኣይ እዩ። እቲ ቀንዲ ዘቅርብዎ ነጥብታት ብንጹር ዝግለጽ እዃ እንተዘይኮነ ገለ ካብቲ ቡዙሕ ንምጥቓስ ግን ጽቡቅ እዩ: ህውሓት ብዝተፋላለዩ መጋብርያታቱ ጌሩ ንሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ዝፈታትኑ ምንቕስቓሳት ከም ኣግኣዝያን: ትግራይ-ትግርኚ ዝኣመሰሉ ይምውል ኣሎ፣ ኣብ ከምዚ ዝኣመስለ ኩነታት ኣቶ መስፍን ናብ ትግራይ ምጋሹ ምስ ዚ ተጠቂሱ ዘሎ ጉዳይ ምትእስሳር ክህልዎ ይኽእል ‘ዩ ዝብሉ ይርኸብዎም። ኣብዚ ንድሕረ ባይታን ፓሎቲካዊ መርገጻትን ህውሓት ኣብ ዝርዝር ከይኣቶና ከምቲ ኩሉና ንፈልጦ ህውሓት ብንጹር ንናጽነት ኤርትራ ዝደገፈን ኣፍልጦ ዝሃበን እንኮ ፓሎቲካዊ ውድብ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ። ድሕሪ ነጻነት ዝማዕበሉ ዝተፋላለዩ መርገጻትን ኣታሓሕዛን ጉዳይ ኤርትራን ድማ ኩሉና ሪኢናን ስሚዕናን ኢና። እዞም ንመገሻ ኣቶ መስፍን ዝቓውሙ ዘለዉ ድማ ክጣራጠሩን ክማራመሩን ቁኑዕ  ይመስለኒ: ኣብ ሓቀኛ ሃገራዊ ረብሓታት ዝተመርኮስ ክኸውን ድማ ይግባእ። ሓያል ቈጽሪ ካብዞም ሕጂ ዝጣራጠሩ ዘለዉ ትማሊ መን ከም ወያኒ እናበሉ ናብ ኢትይጵያ እናተማላለሱ ናይ ቓልሲ ቦታና እዪ ክብሉ ዝጸንሑን ናይ ህውሓት ቢሄራዊ ፖሎቲካ ክሳብ ምንጻል  ከይተረፈ “ዓንቀጽ39” ተቀቢሎም ክንቓሳቀሱ ዝጸንሑን ዘለዉ ኣዮም። ኣብ ዝሓለፉ ቁሩብ ዓመታት ህውሓት/ ኢህውደግ ብዕሊ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ክወድቅ እንተኮይኑ ቅድም ሒቆ ቢሄረ ትግርኛ ክስበር ኣለዎ ክብሉ ከለዉ ኣሜን ኢልኻ ክትከይድ ጸኒሕኻ ሒጂ ብኣክቲቪስቲ ዝዝረብ ዘሎ ናይ ኣጋእዝያን ትግራይ-ትግርኚ ኣመኽኒኻ  ንተበግሶ ቃልሲ ኣቶ መስፍን ክትቓውም ምፍታን ጉዳይ ሃገራዊ ረብሓ ዘይኾነ ካልእ ዝተጠጀኣ ስዉር ኣጀንዳ ከም ዘሎ ዘማላኽት እዩ።
    ኣቡ ኤልዳ።

ትርጉም ዜናን ሓበሬታን ሓደለ

3 ነሓሰ 2020

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.