ዝረኣየ ዓይኑ ይብራህ መሪር ኣውያት ፋሕ ዝበላ ስድራቤታት ኤርትራ !!

  ዝረኣየ  ዓይኑ  ይብራህ  መሪር  ኣውያት  ፋሕ  ዝበላ ስድራቤታት  ኤርትራ።


       ስድራ-ቤት  መሰረት  ሕብረተሰብን  ሃገርን  ኢያ።  ወዲ- ሰብ  ኣብ  ህልውና ድሕሪ ምምጽኡ ፈለማ  ንወላዲቱ  ኣስዒቡ  ነብኡን  ንኣሓቱን  ኣሕዋቱን የለሊ። ቀጺሉ  ንመቅርቡ  ንዓዱ ንከባቢኡ ንህዝቡ  ንሃገሩ  ይፈልጥ። ክሳብ  ዓቅሚ  ኣዳም  ብጺሑ  ነብሱ  ዝኽእለሉ  ኣብ  ትሕቲ  ጽላል  ናይዛ  ስድራቤት  እትበሃል  ዝኸበረት  መባእታዊት  ማሕበራዊት  ትካል  ኢዩ  ማሚቁ  ዝእለ። ስድራቤት ንውሉዳ  ጥዑይ   ኩሉ-መዳያዊ  ውጽኢታዊ  ዕቤት  ክህልዎ   ብዝበለጸ    ሂወታዊ  ነገራት  ትዕንግል።   ወለዶኣ ከም  ተራ  ኣረመን  እንስሳ ኮይኑ  ከይዓቢ ከኣ  ኣብ    ኣብ ሰረተ-እምነት  ኣብ  ኣተሓሳስባን  ዝምድናታቱን ካልእ ብዙሓት መዳያትን  ኣብ መንነቱን እንታይነቱን   ወሳኒ   ኣስተዋጽኦ   ክረክብ  ሞራላዊ  ነገር እተበርክት  እታ    ዝኸበረት  ናይ  ስነ-ምግባር  ቤት  ትምህርቲ   ንሳ  ስድራቤት  ኢያ። 
    ስድራ-ቤት  ካብ  ሓደ  ኣቦን  ሓንቲ  ኣደን  ብዝተወልዱ  ባእታታ   ብስጋን  ዓጽምን   ስለዝዛመዱ  ጥራይ  ኣይኮነን  ስድራ-ቤት  ትበሃል።  የግዳስ   ንጽቡቅ ሂወት   ብሓባር እናኣስተማቀሩ  ንጸገማት  ድማ  ሰሚሮም  እናበድሁ  ግድን  ተጠርኒፎም ኣብ  ሓደ ገዛ  ስለዝሓልፍዎ  እውን ኢዩ ዝያዳ  ስድራቤት  እትበሃል።  ብርግጽ  ከኣ ወላድን  ወላዲትን  ብሕጊ  ሰማይን  ምድርን  ቃለ  ማሕላ  ኣቲዮም  ከይተገዳድዑ  ነታ  ከም መሰረት  ሕብረተሰብን  ሃገርን  ዝኾነት ስድራቤት  ከቁሙን  ንካብኦም  ዝፈርዩ ኸኣ ክሳብ  ኣኺሎም  ዓቢዮም ካልኦት  ዝተዛመዱ  ስድራቤታትን   እንዳታትን  ማይቤታትን  ቀቢላታትን ወረዳታት ኣውራጃታት…..ወዘተ ናብ ናይ  ህዝብን  ሃገራዊ  መንነት  ብዝልለ ማሕበራዊ  ኣቋቁማ ተጨናፊሮም   ክሳብ ዝስስኑ ካብታ   ዘፍረየቶም ስድራቤት  ከይተፈልዩ  ልክዕ  ከምቲ  ሓደ  ህንጻ  ክስረት  ከሎ  ዝንበር   እምነ-መሰረት (ጡብ)  ስድራ-ቤት ውን  ንሃገራዊ  መንነት ከም  እተቅውም  ማሕበራዊት  ትካል መጠን ብሓባር ክህልዉ  ግድን ዝኾነ  ተደላይነት  ኣለዎ።  ብሓቂ  ኸኣ  ስድራቤታት ብሓባር  እንተዘየለዋ  ኣየነይቲ  እንዳ ማይቤት  ቀቢላ ወረዳ  ኣውራጃ ኣየናይ  ህዝብን  ሃገርን መንነትን ሓቢረን  ክህልዋ? በብቅሩብ እናፈረሳ  ኣይህልዋን።  ኣባላተን   ኣብተን  ሾውዓተ  ክፍለ  ዓለማት ፋሕ  ዝበሉ  ስድራ-ቤታት  ንሃገር  ኣብ  ዘድሊ  ጉዳያት ዋላ  ኳ  ምሉእ  ብኩራት  ኣለዎም  እንተዘይተባህለ  ቀጥታዊ  ንሃገር  እትጠልቦ  ግቡእ  ስድራቤት  ከበርክታ  ዓበይቲ  ጸገማት የጋጥመን።

       ሎሚ  ስድራ-ቤታት  ኤርትራ  ብሰንኪ  ኣዕናዊ  ፖሊሲታት  ስርዓት  ኢሰያስ  ተበታቲነን  ይርከባ።  ካብ ኣባላተን  ንእኩይ  መደባት  ስርዓት  ህግደፍ  ይትረፍዶ  ዝተቃወመ  ዋላ  እቲ   ንእሽቶይ ናይ ዘይዕግበት   ምልክት ዘርኣየ  ውን  ክቅተል  ክእሰር  ክቅጥቀጥ ብሰንኪ  ዝተራእየሉ  ክውንነት  ውሉዳት ንወለዶም ገዲፎም  ንቅድሚኦ  ክስደዱ  ካብ  ዝረኣዩ  ዓሰርተታት  ዓመታት  ኮይኑ። በቲ  ስርዓት  ዝተኣስረ  ወለዱ  ኣይፈልጡን።  ሽኩ-ሽኳ  ከም  ዝወሰደቶ  ደሃይ  ዘይብሉ  ተሪፉ ከም  ልመድ  ተወሲዱ  ቅቡል  ክኸውን  ህግደፍ  ኣስናኑ  ነኺሱ   ዝሰርሓሉ   ዘሎ  ጉዳይ  ኢዩ።   ከም  ውጽኢቱ  ንነብሱ  መንግስቲ  ኢየ  ዝብል  ሽፍታ  ጉጅለ  ህግደፍ  ኣብ  ዘጽቀጠሉ  ሁመት ስድራቤታት  ኤርትራ  ደሃይ  ደቀን  ሓርቢትወን ኣብ  መራኸቢ  ብዙሓን “ዝራኣየ ዓይኑ  ይብራህ”  ክብላ  ንተዓዛቢ  ዘስደምም ቀጻሊ  ተእርእዮ  ኮይኑ  ኣሎ።  
       መለኽቲ  ስርዓታት  ንፍሉይ  ኣረኣእያ  ዘለዎም  ተቃወምቲ  ዜጋታቶም  ፍትሒ  ብዘይብሉ  ኣገባብ ይቀትሉ  ይኣስሩ  ይስውሩ።  ገሊኦም  ነዚ  ግፍዒ ዚ  ክፍጽሙ ከለዉ  ንጠቅሚ  ስልጣኖም  ኢዩ ዝፍጽምዎ።   ንስልጣኖም  ዘየስግእ  ባእታ  ዜግኦም  ክጠፍእ  ከሎ  ብመጠኑ  ይዛረቡሉን  ሃለዋቱ  ክፈልጡ  ሃሰው- መስው  እውን  ይብሉ  ዮም።  እቲ  ምንታይ ሲ  ኣብ  መንጎኦምን  ኣብ  መንጎ  ህዝቦምን  ዝረኤ  ፍልልይ  ናይ  ስልጣን  ሕቶ  ስለዝኾነ  ኢዩ።   ከም  ውጽኢቱ   እቲ  ዝገዝእዎ  ህዝቢ  ዝተፈላለዩ  ሽግራት  የጋጥሞ  ደኣ  ምበር  ሃገሮምን  መንነቶምን  ናይ  ምጥፋእ  ሃደጋ ግን  ኣየጟንፎምን ኢዩ።   ዝኸፈሉ  ከፊሎም   ብምስጋር   ከኣ  መንነቶም  ህያው   ይገብሩ።   እዚ  ኣብ  እንግድዓ  ህዝቢ  ኤርትራ  ነኺሱ  ዝርከብ  ስርዓት  ውሑዳት ጉጅለ  ኢሰያስ  ግን  ንኤርትራ  ከም  ሃገርን  ህዝብን  ከትህሉ  ዘይመደይ  ኢሉ  ዝዓጠቀ ኢዩ።  ስለዝኾነ  ኸኣ  ቅድም  ንፖሊቲካዊ  ብዙሕነት  ነፊጉ  ኣስዒቡ  ንማሕበራዊ  ኣገልግሎታት  ሓሪሙ። ቀጺሉ  ንሰብኣዊ  ዓቅሚ  ህዝቢ  በታቲኑን  ንትሕተ-ቅርጺ  ሃገር  ኣእዕኒዩ  ነቲ  ንኤርትራ  ከም  ሓደ  ሃገራዊ  መንነት ዘፍልጥ  ታሪኽ  ቃልስና  ደዊኑ ኣብዚ  ናይ  መወዳእታ  ዕላምኡ  ናይ  ምፍጻም  መድረኽ  ኣኺሉ  ዩ  ኣብ  ዝበለሉ   ኸኣ ንካርታ  ኤርትራ  ከም  ሃገር  ናብ  ዝድምስስ  ወስታታት  ክዋፈር  ምርኣዩ  ብሩህ  ኮይኑ  ዘሎ።   
      ንህዝቢ  ዝገልጹ  ፍትሓውያን  ስርዓታት  ዓለምና  ንስድራቤታት  ፍሉይ ዝለዓለ ኩሉ  መዳያዊ ክንክን የካይዳ።   ሓደ  ኣባል ስድራቤት ብዘይተፈልጠ  ምኽንያት  እንተጠፊኡ  ኩሉ  ኣሎ ዝበሃል  ሓይሎም  የንቅርሳቅሱ   ናይ  መጠንቀቅታት  ፊስካታት  ኣብ  መላእ  ሃገር  የድምጽ።  ክንዮ  ዚ  ናይ  ኩናት መራኽብን ነፈርትን ንባሕርን  ሃውሁን  ይብጽብጾኦ። ንዝጠፈአ  ኣባል  ስድራቤት  ከኣ     ብሂወት እንተሎ  ይርከብ እንተ  መይቱ  ድማ  ናይ  ሰማይን ምድርን  ንቡር  ይካየደሉ። 
     ኣብ  ኤርትራ  ግን  ብዓሰርተታ ብኣማእት  ሰባት  ምጥፎኦም  ልሙድ  ተራ  ኮይኑ  ክቅጽል  ህግደፍ  ብመደብ  ክስርሓሉ  ይርከብ  ኣሎ።    እዚ  ህግደፍ   ክስርሓሉ  ዝርከብ  እኩይ  ኣረመናዊ  መርሆ   ከምቲ  ኣቀዲሙ  ዝተገልጸ ንመንነት  ህዝብን  ሃገርን ኤርትራ  ዕላማ  ዝገብረ ደኣ  እምበር  ካልእ  ከም ዘይኮነ  ደጊምስ  ብዘየወላውል  ተነጺሩ  ኢዩ።  ስለዚ  እዚ  እቲ  ፍታሕ  እምበኣር  ንጠንቂ  ጥፍኣት  ስድራቤታት  ኤርትራ  ዝኾነ  ጉጅለ  ህግደፍ  ንምልጋስ  ዘብቅዕ  ሕብረት  ህዝቢ  ኤርትራን  ፖሊቲካውያን  ሓይልታቱን  ስለዝኾነ  መድረኻውን  እዋናውን   ሓድነት ኣረጋጊጽና  እቲ  “ዝረኣየ  ዓይኑ  ይብራህ”   ዝብል  መሪር  ኣውያት ፋሕ  ዝበላ ስድራቤታት  ኤርትራ  ዘብቀዓሉ  እዋን  ሎሚ  ዩ  ንበገሰሉ። 

     ኣቡ  ያረድ 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.