መግለጺ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ተባሪዑ ዘሎ ኩናት

መግለጺ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ

ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ተባሪዑ ዘሎ ኩናት

ካብ ወጋሕታ 4 ሕዳር 2020 ማዕከናት ዜናታት ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን፣ ክልላዊ መንግስታት ትግራይን ኣምሓራን፡ ኣብ ትግራይ ኩናት ከም ዝተባረዐ ብወግዒ ዝሕብር በብወገኖም ዝሃብዎ መግለጺታት ተኸታቲልና። ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓደጋ ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስን፣ ብሰፊሕ ዘመተ ኣንበጣን ኣብ ዝሳቐየሉ ዘሎ እዋን መርድእ ኩናት  ምስማዕ ኣዝዩ ኣጒሃይን ኣሕዛንን’ዩ።

ኣብ ኢትዮጵያ ክምዕብል ዝጸነሐን ዘሎን ዝተሓላለኸ ሓደገኛ ፖለቲካዊ  ክስተታት ብደቂቕ ክንከታተሎ ጸኒሕና ኣሎና። ብፍላይ ድማ ብወገን ህዝብናን ተቓለስቲ ሓይልታቱን ኩኑን ዝኾነ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ቐጥታዊ ኢድ ኣእታውነት ምልካዊ ጉጅለ ህግደፍ ንኤርትራ ከቢድ ሳዕቤን ብምኽታል ንልዑላውነት ሃገርናን ሓድነት መረትናን ዓቢ ስግኣት ከም ዘለና ብተደጋጋሚ ክንገልጽ ጸኒሕና ኢና።

እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ብናህሪ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታትን ምስኡ ተዛሚዱ ዝኸይድ ኣሰላልፋ ሓይልታት ኢትዮጵያን፡ ንኢትዮጵያን ንዞናናን ናብ ሓደገኛ ቅልውላው ክመርሓ ምዃኑ ዓለም ብምሉኡ ዝከታተሎ ዘሎ ሓቂ ኢዩ።

ህዝቢ ኤርትራን ሃገራውያን ሓይልታቱን መስርሕ ልምዓታን ዕብየታን ኢትዮጵያ ዝኾልፍ ዓውደ ጽዑቕ ኩናት ምብርዑ ኣዚዩ ከም ዘሕዝኑ ውሁብ ኢዩ። ኩናት ሕድሕድ ዝወስዶ ጊዜ ብዘየገድስ፡ ዝቀዝፎ ህይወት ንጹሃት ዜጋታትን ዘዕንዎም ንብረትን ትሕተ ቅርጻን ክትግምቶ ዘሸግር ከቢድ ዋጋ ኢዩ ዘስዕብ። እዚ ኣብ መንጎ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሓድሕድ ንኹሎም ኢትዮጵያውያን ዝትንክፍ ኩናት ኢዩ። ናይ’ዚ ኩናት’ዚ ከቢድ ዋጋ ዝኸፍሉ ብቐንዱ መላእ ውጹዓት ህዝቢታት ኢትዮጵያ ኢዮም።

እዚ ኣዕናዊ ኩናት ሓድሕድ’ዚ ናይ ዓሰርታት ኣሻሓት ንጹሃት ዜጋታት ህይወት ከይቀዘፈን፡ ስፍሓቱ እናወሰኸ ብቐጥታ ናብ ሰፊሕ ከባቢታት ትግራይን ኣምሓራን ከይተሰጋገረን፡ ብዝዝኾነ መልክዕ ናብ ካልእ ክልላት ኢትዮጵያ’ውን ከይለሓመን ከሎ፡ ክልቲኦም ተጻባእቲ ኣካላት ልዑል ነፍስ ምቁጽጻር ብምውናን፡ ነዚ ተባሪዑ ዘሎ ኣዕናዊ ኩናት ብቕልጡፍ ደው ከብሉን ብዘይወዓል ሕደር ሰላማዊ ፍታሕ ንምርካብ ኣብ ዘተ ክኣትዉን ንጽውዕ። ከምኡ’ውን ሕብረት ኣፍሪቃን፣ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራትን ነዚ ኲናት’ዚ ጠጠው ንምባልን ሰላማዊ ፍታሕ ንምርካብን ቅልጡፍ ዝተወሃሃደ ጻዕርታት ከካይዱ ንጽውዕ። ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶን ኩሎም ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሕን፣ ኣብ ጎረበት ሃገርን ኣብ ዞናናን ሰላምን ርግኣትን ክህሉ ስለ ዘገድሰና ናብኡ ንምብጻሕ ዝግበር ጻዕርታት ወትሩ ከም ዘተባብዑን ዓቕሞም ዘፍቕዶ ኣስተዋጽኦ ከም ዝገብሩን ድሉዋት‘ዮም።

እዚ ኣዕናዊ ተረኽቦ’ዚ ንሃገርና ኤርትራ ኣዝዩ ዝትንክፍ ክኸውን’ዩ። ገባቲ ጉጅለ ህግደፍ ቀንዲ መሳወርን ኣካል ናይዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ተባሪዑ ዘሎ ኩናትን ኮይኑ ብምህላዉ፣ መሬት ኤርትራ’ውን መናሃርያ ናይዚ ውግእ’ዚ ኽገብሮ ዝኽእል ብዙሕ ምልክታት ኣሎ። ካብዚ ተበጊስና ድማ ጉጅለ ህግደፍ፣ ከም ልማዱ ንህዝብና ኣብ ዘይምልከቶ ጉዳይ ኣእቲዩ ሃገርና ኤርትራ ሰፍ ዘይብል ዋጋ ክትከፍል ምዃና ርግጽ እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ፣ ስራዊትን ህዝብን ኤርትራ ኣንጻር’ዚ ኣዕናዊ ተግባራት ምልካዊ ጉጅለ ህግደፍ ብትሪ ደው ንኽብል፣ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ኣትሪሩ ይጽውዕ።

ኣብዚ መዳይ’ዚ ኩሎም ዝምልከቶም ኣህጉራውያን ውድባትን ሃገራትን ከምኡ’ውን ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን፣ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ፣ ኣብ ክልል ትግራይ ከኣ ብፍላይ ዝነብር ኤርትራዊ ስደተኛ ግዳይ ናይ’ዚ ውግእ’ዚ ንኸይከውን፣ ዘድሊ ምክብኻብ ክግበረሉ ምሕጽንታና ነቕብ። ካብ’ቲ ውግእ ዝካየድሉ ቦታታት ኣሊዮም ስላም ናብ ዝረኽበሉ ቦታታት ንኸዕዝ ክተሓባበርዎ ድማ ምሕጽንታትና ነቕርብ።   

ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለው

05/10/2020

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.