Monthly Archives: Jan 2021

ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ፡ወራር ኣንበጣ፡ኵናትን ኣብ ኤርትራ ”ብድሕረይ ሳዕሪ ኣይትብቆላ”

ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ፡ወራር ኣንበጣ፡ኵናትን  ኣብ ኤርትራ ”ብድሕረይ ሳዕሪ ኣይትብቆላ” ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ካብ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባትን ሕብረተ ሰብ ዓለም ዘስዓቦ ጉድኣት ኣዝዩ ብዙሕ’ዩ። ብደረጃ ዝተፈላልዩ መንግስታት ክውሰድ ዝጸንሐ ኣገባብ ምክልኻል ሕማም ከኣ ብመራኸቢ ብዙሓት ክቅላሕ ጸኑሑ ኣሎ። ካብ ወርሒ ለካቲት ክሳብ እዚ እንርከበሉ ዘለና ወርሒ ጥቅምቲ 2020 ኣብ ፈነወ ቲቪ ይኹን ራዲዮ ፍሉይ መደብ ተሓዚእሉ ብቀጻሊ ዝመሓላለፍ

Read more