ኣኼባታት ውድብ ሓድነት ንዲሞክራስያዊ ለውጢ (ውሓዲለ) ኣብ ጉዳይ ሓድነት 3 ውድባትን ህሉው ኩነታት ሃገርናን

ኣኼባታት ውድብ ሓድነት ንዲሞክራስያዊ ለውጢ (ውሓዲለ) ኣብ ጉዳይ ሓድነት 3 ውድባትን ህሉው ኩነታት ሃገርና

 ኣቦ-መንበር ውድብ ሓድነት ንዲሞክራስያዊ ለውጢ(ውሓዲለ) ኣቶ ተስፋሚካኤል ዮሃንስ ፡ ኣብዘን ዝሓለፋ ቅንያት ተኻታታሊ ኣኼባታት ምስ ፈ/ሽ፣ ምስ ማእከላይ ባይቶ፣ ከምኡ’ውን ምስ መላእ ኣባላት ውድብ ኣሰላሲሉ። ኣብ’ዚ ኣኼባታት’ዚ ብዛዕባ ህሉው ኩነታት ውሽጢ ሃገር ሰፊሕ መግለጺ ኣቕሪቡ። ብመጠን ሽግር ህዝብን ሃገርን፡ ደለይቲ ፍትሒ ውድባትን ኣብ ስደት ዝርከብ ህዝብናን ካብ’ታቶም ዝጥለብ ክዓሙ ጸዊዑ። ዝኾኑ ክልተ ጥዑይ ኣተሓሳስባ ዘሎዎም ሰባት ከም ዘይፈላለይሉ ከኣ፣ ነዚ ከቢድ ዝጽበየና ዘሎ ጾር ንምግጣም ክከኣል፡ ቅድም ክስራዕ ዘሎዎ ብሓድነት ምብጋስ ምዃኑ ብምእንፋት፣ ከም ውድብ ሓድነት ንደሞክራሲያዊ ለውጢ ድማ እንታይ ንግበር ብምባል መግለጺታት ኣቅሪቡን ኣኼባታት መሪሑን።

ውድብ ሓድነት ንደሞክራሲያዊ ለውጢ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ብዛዕባ ሰለስተ ውድባት ዝኸድኦ ዘለዋ መስርሕ ናይ ፍጹም ሓድነት ብዕምቆት ክዛረበሉ ጸኒሑን ኣሎን። ብሰንኪ ስእነት ሰናይ ሰላማዊ ምሕደራ ህዝብና ዝርከበሉ ኩሉንትናዊ ኣሰካፊ ኩነታት ንምግማቱ ዘሸግር ኣይኮነን፣ ሎሚ ከኣ እነሆ ኵናት ወረ ኵናት፣ ስእነት፣ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ተወሲኽዎ ህዝቢ ኣብ ታሪክ ተራእዩ ዘይፈልጥ ማሕበራዊ ስቅያትን ዓጸባን የሕልፍ ኣሎ። እዚ ስለ ዝኾነ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ብሓፈሻ፣ ብፍላይ ከኣ ንሓድነት ሰለስቲኡ ውድባት ማለት ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ፣ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ- ሕድሪ፣ ውድብ ሓድነት ንደሞክራሲያዊ ለውጢ ብዘመላኽት፣ ኣብ ሃገርና ቅዋማዊ መንግስትን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክትከል፣ ከምኡ’ውን ሃገርናን ህዝብናን መታን ካብ ኣትዮሞ ዘሎዉ ናይ ጥፍኣት ሓደጋ ክድሕኑ፣ ኣንጻር ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ብሓደ ሸነኽ፡ ሓድነቶም ንከዐውቱ ከኣ ብካልእ ሸነኽ፣ ጻዕርታቶም ከኻዕብቱ ይግባእ።

  ኣብ’ዚ መስርሕ ከኣ ብመጀመሪያ ንውድብ- ውሓዲለ ወኪሎም ክዛተዩ ዝጸንሑ ኣባላት ሽማግለ ዘተን ናይ ኣሓት ውድባት ተዛተይትን ድሮ ኣድካምን ውጽኢታውን ስራሕ ከም ዝዓመሙ ተገምጊሙ’ሎ።  ብፍላይ ብሰነዳት ሸነኽ ሽማግለ ዘተ ዘፍረዮም ውጽኢታዊ ስርሓት ርኡይ ኮይኑ’ሎ። ብተወሳኺ ኣብ ኣኼባታት ናይ ማእከላይ ባይቶ (ዕለት 21 ታሕሳስ 2020)፣ ናይ ፈ/ሽ (ብ2ን 12 ጥሪ 2021)፣ ከምኡውን ናይ መላእ ኣባላት ውድብ-ሓደለ (ብ10 ጥሪ 2021) ዝተኻየዱ ገምጋማት ሓያል ድሌት ሓድነት ከም ዘሎ ካብ ዝተኻየዱ ክትዓትን መግለጺታትን ብሩህ ኮይኑ ቀሪቡ’ሎ። ንኹሉ ብሽማግለ ዘተ ዝቀረበ ሓባራዊ ስርሓትን ፍረን ኣብ ባይቶን ኣባላትን ቀሪቡ ሓባርዊ ተርድኦ ንሓድነት ሰለስተ ውድባት ንብገሰሉ ዘሎ ኣገዳሲ ታሪኻዊ ሓድነትና ዘተዩ። ሓድነት ስለስተ ውድባት ሓይሉ ክወጽእ፣ መልእክቲ ሓድነት ንህዝብን ደምበ ፍትሒ ከመሓላልፍ ዝግበረሉ ትጽቢት ክሰፍሕ ዘለዎ ተስፋ ንትግባሪኡ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ስርሓት ከዕውት ምድግጋፍን ምትሕግጋዝን ኣድላይነት ከም ዘለዎ ዘትይሉ። ሰፊሕ ምርድዳእን እንካን ሃባን ዘለዎ ዝምድናታት ከኣ ሓያልን ተሪርን ሓድነት ክፈጥር ከም ዝኽእል ከኣ ኣኼባታትና ርእዩ።

ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ንስውኣትና

ዜናን ሓበሬታን ውሓዲለ

12 ጥሪ 2021

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.