ዝኽሪ ጀጋኑ ተቃለስቲ ኤርትራ 18 መስከረም 2021 !

ዝኽሪ ጀጋኑ ተቃለስቲ ኤርትራ !

18 መስከረም 2021

ቅዋማዊ ጸዋዒት ጉጅለ15 መስከረም 2001

ቅድሚ 20 ዓመታት ላዕለዎት ሓለፍቲ ህግዲፍ፡ ሚኒስትራትን፡ጋዜጠኛታትን ብጅምላ ዝተኣሰሩላ ቅንያት ወርሒ መስከረም 2001 ፡ ቅድሚኡ ኣብ ዝተፈላልየ እዋን ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ተጨውዮም ዝተኣሰሩ ተጋደልትን ዝዝከሩላ ዕለት እያ። እዚ ከቢድ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ሓደጋ ህዝብናን ሃገርናን ንዝሓለፎን ዝሓልፎ ዘሎና ጽንኩር ኩነታት ዘመስክር ኮይኑ፡ ተስፍኡን ትጽቢቱን ማሕዲግዎ፡ ኣብ ሰንፈላልን ሻቕሎትን ክነብር ገይርዎ እዩ። ዝተመንዘዐ ክብረታቱ ተስፋታቱ ክምለስ ሰላም ከውሕስ ንቃልሲ ይዕድም።

ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ህዝቢ ዝወርድ ግፎዒ፡ ኣብ ልዕሊ ፖለቲካውያን ናይ ሕልና እሱራት ዝፍጸም መግለጺ ዘይርከበሉ መስፈር ኣልቦ ጭካነን ውርደትን ንማንም ፍጡር ወዲ ኣዳም ዘሕዝን ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ጉዳይ እዩ። እዚ ትዕዝብቲ ፡ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ኤርትራ፡ ቤተ ሰብ፡ ኣሕዋትን ኣሓትን፡መሓዙት ኣዕሩኽ፡ መተዓብይቲ መቃልስቲ ክፍጸም ኣንከሎ፡ ካብ ምሕዛንን ምስቑርቛርን ሓሊፉ፡ ግፍዒ ንዝፍጽም መላኺ ስርዓት ንምውጋድ ብመደብ ፡ብስሩዕ ኣገባብ ቃልሲ ምግጣም ሓሊፉ ካልእ ኣማራጺ ክህሉ ኣይክእልን።

ይኹን እምበር ፍትሕን ሕግን፡ ሰላም ራህዋ ዝሰፈና ብፖለቲካ ዝተረጋግአት ሃገር ኣብኣ ዝነብር፡ ቅሱን ሕብረተ ስብ ንምህናጽ ኣብ ዝካየድ ቃልሲ እንተኾነ መቑጸሪ ዘይብሎም ዕንቅፍታት፡ ጸኒሖምን ኣለዉን። ብቀዳማይ ደረጃ ኣለናልካ ዝብሉ ዝባኖም ቀሊዖም ንምልኪ ዝውዱስን ዘጣቕዑን ኣብ ስደት ዝርከቡ ህግደፋውያን ንመላኺ ስርዓት ብምድጋፍ፡ ኣብ ብርሰታት ታሪኽ ህዝብን ሃገርን ክዋስኡ ጥራሕ ዘይኮነ ንደምበ ተቃውሞ ንምዕጋት ዘካይድዎ ወፍርታት ጸለመን ክስን፡ ዕንቅፋታትን መወዳእታ የብሉን። ብዘይካ ዝተባህሎም ዝፍጽሙን ነተን ክዛረቡለን ዝፍቀዳሎም ከዳዕ፡ ዕሱብ ፡ወያነ ዝብላ ከም ፓፓጋሎ ዝደጋገማ ቃላት’ውን ኳ ብዘዕግብ ክገልጹን ክትንትኑን ዘይክእሉ፡ ኣብ ሕሉፍ ታሪኽ ዝነብሩ ከኣ እዮም። መርኣያታት ህዝብን ሃገርን፡ፍትሕን ሕግን፡ ሰላምን ራህዋን፡ ቅሳነትን ርግኣትን፡ ምዕሩይ ማሕበራዊ ፍትሒ ክርድእዎስ ይትረፍ ሓሲበሙሉ ዘይፈልጡ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰል ገዛእ ርእሶም ረጊጾም ጥራሕ ዘይኮኑ፡ ትሕቲ መሬት ቀቢሮሞ ዝኸዱ እዮም። እዚ ከኣ ንፍትሓዊ ቃልስና ዓብይ ዕንቅፋት ኮይኑ ጸኒሑ።

ኣብ ደምበ ተቃውሞ እውን ኣንጻር ምልኪ ኣብ ዝካየድ ቃልሲ ደገፍ ተረኺቡ ዝብሉ ብዙሓት ጨለታት ህዝብና ብኣውራጃውን ዓሌታውን ብምፍልላይ ስራሕና’ሎም ዝተተሓሓዝዎ፡ ንቃልስን ተቃለስትን ተስፋ ዘቁርጽ፡ ዘዳኽምን ዘልምስ ቢሂላታት ክዛረቡ ውዒሎም ይሓድሩ ምጽንሖም’ዩ። ህዝቢ ኤርትራ ብህግዲፍ ዝወርዶ ዘሎ ግፍዕታት ከይኣኽሎ፡ ኣብ ውሽጢ ደላይ ፍትሒ ተኾዲሞም ከጸልሙን ክኸሱን ዝጸንሑ ንመንኮርኮር ቃልሲ ማሕለኻ ኣጻዊዶም ንድሕሪ ክምልስዎን ህዝብና ክጠራጠርን ዝሰርሑ ውሑዳት ኣይኮኑን።

እዚ ክብል እንከለኩ ድኽመት ደምበ ተቃውሞ ንምሽፋን ዘይኾነ ፡ብኣንጻሩ ንዘሎ ጉድለታት ብምእራም ሓደ ሸነኽ፡ ኣብቲ ኣንጻር ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ንዝካየድ ቃልሲ ምሕያልን ብሓድነት ኣረኣእያ ደው ኢልካ ብምግጣም፡ ክንዓቅ ንዘይብሉ ኣሉታዊ ኣፍራሲ ዓንቓፊ ተግባራትን፡ ክልተ ጫፋት ማለት ህግዲፍን ጋንታ ፈላለይትን ብምውጋድ፡ ስትራተጂ ፖሊሲታት መደባት ሓንጺጽካ ብሓደ ዕላማ ሓድነት ንቅሎ ሓርነት ምድላው ምግስጋስ እዩ።

ጀጋኑ ሓርበኛታትና ንልዕሊ 20 ዓመት ኩሉ መሰላት ሰብኣውነት ተሓሪምዎም ኣብ ስቃይ ንዝርከቡ ንምድሓን፡ኣብ ውሽጥን ኣብ ወጻእን ከርተት ዝብል ዘሎ ምዑት ተቓላሳይ ህዝብና ዳግማይ ኮምፓስ ኣተሓሳስብኡ ዘማዓራርየሉን፡ ታርጌቱ ዘነጻጽረሉን እዋን እዩ፡።

ብሰንኪ ኣብ ከባቢና ዝተባርዐ ኵናት፡ ዝፈጠሮ ዝተፈላለየ ኣረኣእያን ንጉዳይ ኣፈታትሓ መስርሕ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ኣደብዚዝዎ ይርከብ። ካብዚ ዞባውን ውሽጣውን ጉዳያት ዝተበገሰ ግርጭትታትን ኵናትን ኣብ ህዝብን ንብረትን ዘውረዶ ዕንወት ንምልቃቕ ከኣ ሓደ ስትራቲኻዊ ጠመተ ዘለዎ ፍታሕ ንምርካብ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ኣማራጺ ዘይብሉ እንኮ ብሓድነቱ ክተኣማመንን ግድነት ኣብ ስምምዕ ክበጽሓሉ ዘለዎ ጉዳይ እዩ።

ጉጅለ 15 ይኹኑ ፡ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ተጨውዮም ኣብ ዘይተፈልጠ ማእሰርቲ ሂወቶም ከንቶ ዘሕልፉ ዘለው፡ ንፍትሓዊ ፍርዶም፡ ትጽቢቶም፡ተስፋታቶም ኩሉ ካብ’ቶም ሰብ ወነንቲ ታሪኽ፡ ሰብ ተስፋ መጻኢት ኤርትራ፡ ወገን ቅኑዕ ቃልሲ ደቂ ሃገር ኮይኑ፡ ካብቲ ክልተ ጫፋት ማለት ህግዲፍን ፈላለይት ንእከይ ተግባራቶም ስዒሩ ኣብ ሓደ ሓባራዊ ዕላማ ብሓይሉ ጠጠው ብምባል፡ ንብርሰትን ጥፍእትን ዝኾነ ኣተሓሳስባታት ዝምንጩ ምሩዝ ሃቦብላ ንፋስ ነፍሱ ተኸላኺሉ መደባቱ ከዕውት ክቃለስ ይግባእ።

ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ንስውኣትና

ኣንቶንዮ ተስፋይ

18 መስከረም 2021

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.