ንዝኽሪ ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ 8 መጋቢት 2022

ንዝኽሪ ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ 8 መጋቢት 2022

ወይ መጋቢት

እወ ብሓቂ መጋቢት

ብወርሑ ብዕለት

ተሓሲቡ ድዩስ ወይ ሃንደበት

ንዓኺ ብስምኪ ዝተዓደለት፡

             ጥዋፍ የብርህ ሽም ይመርሕ

             ሞያኺ ኣደየ ኣየሕጥእ ኣየናስሕ         

             መጋቢት ሓንቲ ካብ ዓውደ ኣዋርሕ

             ንዓኺ ክትመስል ስምኪ ክትረቑሕ፡

ክንዮ ኩሉ ሞያኺ ልግሲ

ሕርሲ ጥንሲ

ትጕልጕሊ ትሓርሲ

ትምጥኒ ትህንድሲ

ሃገራዊት ተኽሊ፡ ናይ ወለዶታት ፈልሲ

እዚ ዶ በዚሑ ንዓኺሲ፡

                ዓለም ብኣኺ ትምሰል

                ሃገር ብኣኺ ትምሰል

                ዘይመስል መዓስ ይምስል

                ሽምኪ ዝናኺ ኣብ ኩሉ ዝዓስል፡

ብሓልዮትኪ ርህራሀኺ ሰብ ዘደንቕ

ኣደ ክትዝከሪ መን ርእሱ ዘይንቅንቕ

መን ዘየፍቕረኪ መን ዘይናፍቕ

ካብ ቀረባ ኮነ ርሑቕ፡

               ኣደስ እምበር ኣደ’ያ

               ተማሂርካ ዘይርከብ ሞያ

               ተዓዲላቶ እዝጊ ዝሓረያ

               ተፈጥሮ ዝዓደላ ሕጊ ደሞክራሲያ፡

ንዝተባእሱ ትዓርቕ

ንዝጨከኑ ተቦቅቡቕ

ማእከል ትመልሶ ንዝርሕቕ

ዉሉዳ ክንዲ ዝምርቓስ ንሳ ትምርቕ፡

               ወርሒ መጋቢት ክንደይ ትጥዕሚ

               ስምኪ ድዩ ወይ ስ ክብሪ ኣደ፡ ነባሪ ቅስሚ

               ትማሊ ሎሚ

               መንክን’ዩ ፈላሚ፡

ኣደ’ያ ፈላሚት ካብ’ታ ወርሒ

ኩሉ ግዜ ለምለም ዘይጽሒ

ጸሓይ እንተ ዓረበት ድሙቕ ደጕሒ

ኣይትምትኒ ጽንሒ ደኣ ጽንሒ፡

ኣንቶንዮ ተስፋይ

8 መጋቢት 2022

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.