ርሑስ በዓል ዒድ ኣል ፈጥር፡ ምስ ሰላምታ ቲቪ ሰነድ ኤርትራ

እንሻ ኣላህ ሰላም ግል ትምጻእ ዎ ኣድና ንኣተ፡ ምስል ሻዓብና ሕኩመትና ሕኩመት ኣማን ሕኩመት ሰላም ውሕደት ንወደ።

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.