Category Archives: Category Posts Boxed (Dynamic News)

ደወል

ደወል ብ ፍትዊ ክፍለ ምስ ብዙ ቡቱኞደወል (ቃጭል) ማለት፣ ተወቒዑ ብድምጺ ናይ ስራሕ ወይ ናይ ዕረፍቲ ግዜና ከም-ዝኣኸለ እንዝከረሉ ሓጺን እዩ፡ኢሎም ይገልጽዎጸሓፍቲ መዝገበ ቃላት ፡፡ሕሰብ ኣስተውዕል ተማራመር ተባራበርነዚ ኣርእስቲ ክንመርጽ ከሎና ፡ደወል ንኽንባራበርን ፍትሓዊ ቃልሲ መስርዑ ከነትሕዞ፣ መሰል ወዲሰብ ክሕሎ፣ስርዓተ-ሕጊ ክትከል ኣብ ክንዲ ምቅላስ፣በቢ እዋኑ ዝተፋላለዩ ሓቤረታትን ትንባሄታትን ተፈጽሞታት ኣብውሽጢ ሃገርን ኣብ ጎረቤታትናን በዚ ማፍያ ደስቡጣ ስርዓት ኢሳያስን ጉጅሉኡን ብዝፈጸምዎ፣

Read more

ኢሳያስ ኣፈውርቂ ኣብ ጽንተት ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ብ ክብሮም ግረነት

ኢሳያስ ኣፈውርቂ ኣብ ጽንተት ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን                         እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ወርሒ ሓሙሽተ ዝግበር ሃገራዊ ምርጫ ብምድንጋርን ምጭብርባርን ብዓወት ናይ ቀ.ሚ.ዓቢይ ኣሕመድ ሰልፊ ብልጽግና ክድምደም ምዃኑ ርጉጽ ገርና ንውሰዶ  ፣ ከምኣ እንተኾይኑ ከኣ ኮረነል ዓቢይ ኣሕመድ ምሉእ ህዝባዊ ስልጣን ን5 ዓመት ክዓትር ስለ ዝኾነ ነቲ ውዑል ተግባራዊ ንምግባር ተክእሎታት ክኸፍተሉ እዩ ። በቲ ካልእ ወገን ኢሳያስ ኣፈውርቂ ከም

Read more

ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ልዑላውነትን ነጻነትን ኤርትራ ኣመልኪቱ ዝሃቦ-ንህዝቢ ኤርትራ ጸርፊ ዝኾነ ቃል ኣጥቢቕና ንኹንን!

ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ልዑላውነትን ነጻነትን ኤርትራ ኣመልኪቱ ዝሃቦ-ንህዝቢ ኤርትራ ጸርፊ ዝኾነ ቃል ኣጥቢቕና ንኹንን! ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፣ ወሃብ ቃል ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ዝኾነ ኣምባሳዶር ዲና ሙፍቲ ብ29 መጋቢት 2021 ንጋዜጠኛታት ዝሃቦ ሓደገኛ መግለጺ፣ ኣትሪሩ ይኹንን። ኣምባሳዶር ሙፍቲ ኣብ መግለጺኡ:- “ጽባሕ ኤርትራውያን ነፍሲወከፎም ብዛዕባ ካብ ኢትዮጵያ ዝተፈልዩሉ መዓልቲ እንተዝሕተቱ፣ ከም ዘየኽብርዎነ ዘይፈትዉዎን ምተዛረቡ። ንሕና እውን ከምኡ፤”ኤርትራውያን እያንዳንዳቸው

Read more

መግለጺ ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ኣብ ዝኽሰቱ ዘለዉ ወስታታት ምጥሓስ ልዑላውነት ሃገረ-ኤርትራ

ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን (ውሓኤ)    Organization of Eritrean Unity መግለጺ ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ኣብ ዝኽሰቱ ዘለዉ ወስታታት ምጥሓስ ልዑላውነት ሃገረ-ኤርትራ ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን (ውሓኤ) ነዚ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ኣመልኪቱ እዚ ዝስዕብ መግለጺ የውጽእ:: ህዝቢ ኤርትራ ነዊሕን መሪርን ቃልሲ ኣካይዱ፣ ክቡራት ደቁ ከፊሉ ሃገር ኣውሒሱ እዩ። ብመገዲ ህዝባዊ ወኸሳ ጌሩ ርእሰ ውሳነ ብምክያድ፣ ንኤርትራ ማዕረ ኩለን  ሃገራት ኰይና ኣባል ኣህጉራዊ ማሕበረ-ሰብ ከም

Read more

ኣኼባ ፈጻሚ ሽማግለ ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን (ውሓኤ)

ኣኼባ ፈጻሚ ሽማግለውድብ ሓድነት ኤርትራውያን (ውሓኤ)ሰለስተ (3) ውድባት ነበር ማለት ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ (ውሓኤፍ)፡ ውድብ ሓድነት ንዲሞክራስያዊለውጢ (ሓዲለ)፡ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ (ግሃድኤ-ሕድሪ) ኣብ ዕለት 28 ለካቲት 2021 ሓድነት ገይረንውድብ ሓድነት ኤትራውያን ብዝብል ስም ሓደ ውድብ ከም ዘቖማ ብናይ ሓባር መግለጺ ንኹሉ ተነጊሩ ከምዝነበረ ዝዝከር እዩ። ማእከላይ ባይቶ ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን (ውሓኤ) ክሳብ ጉባኤ ዘብጽሑ ግዝያውያንትካላት፡- ሰክረታርያ ማእከላይ ባይቶ

Read more

መስዋእቲ ኣምባሳደር ኣድሓኖም ገ/ማርያም ክብሮም ግረነት

መስዋእቲ ኣንባሳደር ኣድሓኖም ገ/ማርያም ክብሮም ግረነት                       ኣነ ሌላይ ምስ ስውእ ኣምባሳደር ኣድሓኖም ገብረማርያም ኣብ ስደት ኣብ ከተማ ኒውዮክ እዩ ። እዚ ከኣ ድሕሪ ማእሰርቲ  ጉጀለ 15 ኣብ መጀመርያ ወርሒ 2002 ኣቢሉ ምስ ኣምባሳደር ሕብረት በርሄ ኾይኖም ኣብ ኒውዮክ ኣብ ዝመጹሉ እዋን ነይሩ ። ሽዑ እቶም ኣቅድም ኣቢልና በቲ ህግደፍ ዝፈጸሞ ዓመጽ ማእሰርቲ ኣብ ልዕሊ ሓለፍቲ መንግስትን ጋዜጠኛታትን ተቓውሞና ክነወሃህድ

Read more

ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ፍትሓዊ ቃልሲ 8 መጋቢት 2021

ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ፍትሓዊ ቃልሲ 8 መጋቢት 2021 ሎሚ 8 መጋቢት 2021 ኣብ መላእ ዓለም መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝኸበረሉ ዘሎ፡ መዓልቲ ክብርን መሰልን ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ’ዩ። ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ከኣ ምስ’ቲ ሕሉፍ ታሪኽ ንክብረንን መሰለንን ኣብ ቃልሲ ዘበርክተኦ እጃም፡ ዝኸፈልኦ መስዋእትን ገና ሎሚ እንተኾነ፡ ንዝተረከብኦ ሕድሪ ካብ ኢደን ሰተት ኢሉ ከይሞልቕ ድግዲጊት ተዓጢቐን፡ ንፍትሕን ሰላምን ኣብ ዘካይዳኦ ዘለዋ

Read more

ኣብ ገነቱ ይቀበልካ: ኣድሓኖም ብመስፍን ሓጎስ

ኣብ ገነቱ ይቀበልካ: ኣድሓኖም ብመስፍን ሓጎስ    27.02.2021 ኣድሓኖምን ኣነን መጀመርታ ብኣካል ዝተራኸብናሉ፡ ናብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ድሕሪ ምጽንባሩ፡ ኣስታት ኣርባዕተ ኣዋርሕ ምስ ገበረ፡ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 1972’ዩ። ዓየት ኣብ ዝተባህለ፡ ኣብ ውሽጢ ዶብ መሬት ሱዳን፣ ምዕራብ ካብ ቓሩራን ሰሜን ካብ ጎቦ ደንቦብየትን። እዋኑ፡ ኲናት ሓድሕድ ኣብ ጽዕጹዕ ደረጅኡ ዝነበረሉን፡ ንህዝባዊ ሓይሊታት ኣዝዩ ፈታኒ ህሞትን። ካብ ከባቢ መወዳእታ 1971 ዓም ክሳብ’ዚ

Read more

PRESS RELEASE The Unity of Three Eritrean Political Movements

PRESS RELEASE The Unity of Three Eritrean Political Movements The whole world is witnessing that our country, Eritrea immersed in a huge regional crisis. Deprived of basic needs, Eritreans are suffering under political monopoly by very few for the rest is considered a crime. There is no basic human rights and democratic respect; therefore, the rest of the population is

Read more

ቃል ሓዘን ሓርበኛ ገዲም ተጋዳላይ ኣምሳድር ኣድሓኖም ገብረማርያም

ቃል ሓዘን ሓርበኛ ገዲም ተጋዳላይ ኣምሳድር ኣድሓኖም ገብረማርያም ብመስዋእቲ ሓርበኛ ነባር ተጋዳላይ ኣድሓኖም ገብረማርያም መላእ ኣባላት ውድሓለ ዝተሰመዓና ሓዘን ንገልጽ። ኣምባሳድር ኣድሓኖም ገብረማርያም ከም ኩሎም መሓዙቱ ብዝነበሮ ሙሉእ እምነት ሃገራዊ ነጻነት ኤርትራ፡ ኣብ’ቲ እዋን በጺሕዎ ዝነበረ ዝለዓለ ደረጃ ትምህርቲ (ተመሃራይ ሕጊ ዩኒቨርሲቲ) ገዲፉ ኣብ ጎኒ ኣሕዋቱ፡ ኣብ ብረታዊ ተጋድሎ ንነጻነት ኣብ ህ.ሓ.ሓ.ኤ ተሰሊፍ። እዚ ከኣ እቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ

Read more
« Older Entries