እንቋዕ ደሓን መጻኹም Wel Come

ዝኸበርኩምን ዝኽበርክንን ተኻታተልቲ መርበብ ሓበሬታ ውድብ ሓድነት ዲሞክራሲያዊ ለውጢ፡እንቋዕ ደሓን መጻኹም።

እዚ መርበብ ሓበሬታ ብሓሊዮት ው.ሓ.ዲ.ለ ዝካየድ ደኣ ይኹን’ምበር ህዝባውን ኣሳታፍን ንምዃን ንኩሉ ደላይ ፍትሕን ሰላምን፡ብዘይኣፈላልይ ብማዕርነት፡ብመንገዲ ዘተን ምርድዳእን ዝኣምን’ዩ። በዚ ኣገባብ ከኣ፡ካብ ጸለምን ክስን ወጻኢ ንረብሓ ንህዝባውን ሃገርን ንዝቀርብ ጽሑፋት ግጥሚ ይኹን ንባብ ንህዝቢ ዘመሓላልፍን ዘቅርብን መምርሒ መርበብ ሓበሬታና’ዩ።ባይታ ኩሎም ዲምክራሲያውያን ሓይልታት ኤርትራ ክኸውን ነዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ከማልእ ንኩሉ ንጽውዕ።

ዜናን ሓበሬታን

ውድብ ሓድነት ዲሞክራሲያዊ ለውጢ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.