ናብ ኩሎም ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ፡ “ሎሚ ካብ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንላዕሊ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ የሎን” ቃል ነባር ተጋዳላይ መስፍን ሓጎስ

29 ሓምለ 2020 “ሎሚ ካብ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንላዕሊ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ የሎን” ናብ ኩሎም ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ፡ ካብ ውድብ ሓድነት ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ (ሓደለ) ኩሉ ደላይ

ምስግጋር (Transition)

ምስግጋር(Transition)ሕሰብ ኣስተውዕል ተማራመር ተባራበርሰላም ከመይ ቀኒኹም ተኻታተልቲ ውይብ-ሳይታት፡ሎሚ እነልዕሎ ኣርእስቲ ምስግጋር(Transition) ክንብሎዝደረኸና፣እዚ ኣብዚ እውን’ዚ ኣብ ደምበ ፍትሒ ዝርአ ዘሎ ተስፋ ዝህብ ናይ ይኣክል ምንቅስቓስ ብዓለምለኽትካላዊን

መሰረታዊ መባእታ እምነ ኵርናዕ ግብራዊ ሓድነት

                           መሰረታዊ መባእታ እምነ ኵርናዕ ግብራዊ ሓድነት ንዓሰርተታት ዓመታት ጽኑዕ መሰረት ሓድነት ኤርትራውያን ንምሕያል ዝተዘርበሉ ጉባኤታት፡ ሰሚናራት፡ኣኼባታት ውሑድ ኣይኮነን። ሓድነት ምንጪ ሰላም፡ፍትሕን፡ዲሞክራሲን’ውን ዕብየትን ስለ ዝኾነ