መግለጺ ሓዘን ነፍስሄር ነባር ሓርበኛ ተጋዳላይ ኣሕመድ መሓመድ ኢብራሂም (ሰክረተር)

መግለጺ ሓዘን ነፍስሄር ነባር ሓርበኛ ተጋዳላይ ኣሕመድ መሓመድ ኢብራሂም (ሰክረተር) ነባር ሓርበኛ ተጋዳላይ ኣሕመድ መሓመድ ኢብራሂም (ሰክረተር)፡ ሓደ ካብ’ቶም ቀዳሞት ንነጻነት ሃገርን፡ንሓርነት ህዝቢ ኤርትራን ክውን

ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ ውድብ ሓድነት ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ቀዳማይ ጉባኤኡ ብዓወት ኣሰላሲሉ።

ዞባ  ሰሜን  ኣሜሪካ  ውድብ  ሓድነት  ንዲሞክራስያዊ  ለውጢ  ቀዳማይ  ጉባኤኡ ብዓወት  ኣሰላሲሉ።      ዞባ  ሰሜን  ኣመሪካ  ውድብ  ሓድነት  ንዲሞክራስያዊ  ለውጢ  ብዕለት  28–መጋቢት 2020  ዓ.ም,ፈ  ቀዳማይ 

ንሃሉ-ዶ ኣይንሃሉ

ንሃሉ-ዶ ኣይንሃሉሕሰብ ኣስተውዕል ተማራመር ተባራበር ሰላም ከመይ ቀኒኹም ተኻታተልቲ ወይብ/ሳት፣ንንውሕ ዝበለ እዋን ካብቲ በቢኡዋኑ ዘቕርቦ ዝነበርኩ ጹሑፋት በዂረ ነይረ፡ምኽንያቱ ከም ትርእይዎን ትሰምዕዎን ዘለኹም ካብታ እለት

ብምኽንያት ተመሓላላፊ ሕማም ኮሮና ቫይረስ፡ ህዝብና ኣቃልቦ ክገብረሉ ዝግባእ ኣገዳሲ ሓበሬታ፡

ብምኽንያት ተመሓላላፊ ሕማም ኮሮና ቫይረስ፡ ህዝብና ኣቃልቦ ክገብረሉ ዝግባእ ኣገዳሲ ሓበሬታ፡ ዓለምና ብምኽንያት ተመሓላላፊ ሕማም ኮሮና ቫይረስ በጺሕዎ ዘሎ ኩነታት፡ ንኩሉ ምንቅስቓሳት ማለት ማሕበራዊ ርክባት፡

ወፍሪ ድሕነት ኤርትራውያን ዋሽንግቶን ዲ ዶ ወይስ፡ ሓደገኛ ወፍሪ ርእሰማል ህግዲፍ ኣብ ሽወደን

ወፍሪ ድሕነት ኤርትራውያን ዋሽንግቶን ዲ ዶ ወይስ፡ ሓደገኛ ወፍሪ ርእሰማል ህግዲፍ ኣብ ሽወደን ዘሕዝን ዘስደመም ተርኽቦስርሓት ተልእኾ መላኺ ስርዓት ህግዲፍ ሰሚናራት  ኣብ ውሽጥን ወጻእን፡ ወፍሪ

መልእኽቲ ንህዝቢ ኤርትራ

መልእኽቲ ንህዝቢ ኤርትራ ውድብ ሓድነት ንደሞክራስያዊ ለውጢ፡ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ፥ ንኣብ ድያስፖራ ዝርከብ፡ብፍላይ ክኣ ንኣብ መዓስከራት ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝርከቡ ክፍሊ ህዝብና፣ብኣትኩሮ ዝጥመት ኣብ ውሽጢ ሃገር