ኢሳያስ ኣብ ጎደናታት መቀለ ብሰላም ክዛወር ይምነ።

ኢሳያስ  ኣብ  ጎደናታት  መቀለ ብሰላም  ክዛወር  ይምነ።

  ቀ.ም.ኢ ኣብይ  ኣሕመድ  ኣብ  ኣደራሽ  ሚለኑም ናይ  ሰላም  ሽልማት  ብምቅባሉ  ኣብ  ዝገበሮ  ናይ  ደስደስ  ጽምብል   ኣጋጣሚ  ብምግባር “ኩሉ  ግዜ ምስ  ክቡር  ሓወይ  ፕረሲዳንት  ኢሰያስ  ኣፈወርቂ  ኣብ እንራኸበሉ   ዝገልጸለይ  ቀጻሊ  ትምኒቱ  እንተሎ  ኣብ  ጎደናታት  ትግራወይቲ  ከተማ  መቀለ  ብሰላም  ክዛወር  ከም  ዝምነ  ኢዩ  ዝዛረበኒ  ክብል  ገሊጹ”። 
      ኢሰያስ ከምቲ   ዶ.ኣብይ  ኣሕመድ  ተዛሪቡኒ  ዝበሎ  ገሊጹሉ  ክኸውን ንሓቅነቱ  ዘረጋግጽ ነጻ  ዝኾነ  ምንጪ  ሓበረታ  የለን። ዲክተተር  ኢሰያስ  ኣብ  መድረኽ  ወጺኡ  ሓቂ  ክሳብ  ዘይገለጸን  ከምኡውን  ንዶ. ኣብይ  ኣሕመድ  ምሉእ  ውክልና  ክሳብ  ዝሃበን  ግን  እቲ  ነገር  ከብቲ  ቀ.ም.ኢ  ዝበሎ  ከይኮነ  ኣይተርፍን  ኢዩ።
     ትግራይ  ብሓፈሻ  ከተማ  መቀለ  ድማ  ብፍላይ  ብተኸታተልቲ  ገዛእቲ  ኢትዮጽያ  ጥሜት  ሕማም  ስእነት  ትምህርቲ ኮታ  ኩሉ  ማሕበራዊ  ኣገልግሎታት  ተሓሪምዋ  ንምዝካሩ  ዘስካሕክሕ  ሓሳረ-መከራ  ኣሕሊፋ  ኢያ። ናይ  ኢትዮጽያ  ተኸታተልቲ   ገዛእቲ   ንትግራይ  ብሓጺንን  ሓውን  ክሕዙ  ምርኣዮም  ህዝቢ  ትግራይ  ንጨቖንቲ  ገዛእቲ  ዘስግእ  ፍትሕን  ሰላምን  ዝምነ  ህዝቢ  ምዃኑ  ዘመላኽት  ድሙቅ  ምስክርነት ኢዩ።  ህዝቢ  ትግራይ  ከምዚ  ምዃኑ  እምበኣር ንትምክሕተኛታት  ገዛእትን  ጭቆናን  ግፍዕን  ክነጸግ  ውሁብ  ኢዩ።  እቲምንታይሲ  ሳዕበን  ጭቆናን  ዘይፍትሓዊ  ምሕደራ  መለኽትን  እንታይ  ምዃኑ  ካብ  ማንም  ንላዕሊ  ስለዝፈልጥን  ግዳይ ናቱ  ስለዝኾነን  ኢዩ።  ስለዝኾነ  ስርዓተ  ምሕደራ  መለኽትን  ፖሊሲታቶምን  ምስ  ታሪኽን  መጻኢ ባህግታትን  ህዝቢ  ትግራይ  እናተራጸመ  ክኸይድ  ስነ-መጎታዊ  ሓቂ  ኢዩ። ብሓቂ  ኸኣ  ፖሊሲታት  መለኽትን  ባጊ  ሰላምን  ፍትሕን  ኣህዛብ  ዘራኽብ  የብሎምን።
       ንከተማ  መቀለ  ብዝምልከት  ብርክት ዝበሉ  መለኽቲ  ክዛረቡ  ተሰሚዖም  ኢዮም። ሓደ  ካብኦም  ኮ. መንግስቱ  ሃይለማርያም  ኢዩ።  ኮ. መንግስቱ  ከተማ  መቀለ  ካብቲ  ኣረመናዊ  ምሕደርኡ  ብሓርበኛታት  ደቃ  ነጻ  ኣብ  ዝወጸትሉ “መቀለ  ብዘይካቲ ቆርቆሮ  ገዛውታን    ክልተ  ሰለስተ    ጠሓንቲ  መካይን  እንታይ  ኣለዋ”  ብማለት ናይ  ስዕረቱ  መለሳ  ኮይኑ  ዝተሰመዖ  ትምክሕታዊ  መግለጺ  ሂቡ  ንወትሩ ተፋኒዩ ኣብቂዑ።  መቀለ  ቆርቆሮ  ገዛውትን  ጠሓንቲ  መኻይን  ጥራይ  ሒዛ  ክተርፍ  ዝገበረ  ግን  ባዕሉ  ኮ.  መንግስቱ  ሃይለማርያምን  ቅድሚኡ  ዝነበሩ  ገዛእቲ  ስርዓታት  ኢትዮጽያን  ኢዮም። እቲ  ሓቂ  እምበኣር  ቃልሲ  ህዝቢ  ትግራይ  ንሕቆ  ስርዓት  ኮ.መንግስቱ  ሃይለማርያ  ኣብ  ምስባር  ኣብ  ኢትዮጽያ  ዓቢ  ግደ  ስለዝነበሮ  ኢዩ።   
     ዲክተተር  ኢሰያስ    ኣብ  ከተማ  መቀለ  ብሰላም  ክዛወር  ኢዩ  ትምኒተይ  ክብል  እንከሎውን ሎሚ   ኣብ መቀለ  ብፍላይ ኣብ  ትግራይ  ድማ  ብሓፈሻ  ሰላም  ስለዘየለ  ንመጻኢ  ሰላም  ክሰፍን  እሞ  ሽዑ  ኣብ  ጎደናታት  እታ  ከተማ  ክዛወር  ይምነ  ማለቱ  ምዃኑ  ንኹሉ  ብሩህ  ኢዩ። ውልቀ  መላኺ  ኣብ  ባዕሉ  ዘይውንኖ  ሰላም  ኣብ  ካልእ  ክምነዮ  ከሎ  እቲ  ነገር  ብግልባጡ  ይምነ ምህላዉውን   ንጹር  ክኸውን  ዝግቦኦ  ሓቂ  ኢዩ።  
   ሰላም  ኢትዮ-ኤርትራ  ካብ  ዝጀመረሉ  ንነጀው ብሸነኽ  ዲተተር  ኢሰያስን  ቀ.ም.ኢ። ዶክተር  ኣብየ  ኣሕመድን  ንሉኡላውነት  ኤርትራ  ዝግህስ  መደረታት  ተተቃባቢሎም  ክስንዝሩ  ተሰሚዖም  ኢዮም።  ተጋሩ  ግን  እቲ  ሰላም  ናይ  ህዝቢ  ሰላም  ክኸውን  ኣለዎ  ክብሉን  ክንዮዚ  ውን  ም/ኣመሓዳሪ  ክልል  ትግራይ  ዶ. ደብረጸን  ገብረሚካኤል  ኣብ  መፋርቅ  2018 ኣብ  ጽምብል  ምኽፋት  መስመር  ዶብ  ዛላንበሳ  ኣብ  ቅድሚ  ዶ. ኣብይ  ኣሕመድን  ዲክተተር  ኢሰያስን ” ህዝቢ  ትግራይ  ምእንቲ  ነጻነት ህዝብን  መሬትን  ኤርትራ  መስዋእቲ  ከፊሉ  ኢዩ  ሕጅውን  ንፋስ  ብዝመጸ  መጺኡ ዘዘው  ዘዘው ዘየብሎን  ህያው  መርገጺና  ኢዩ”  ክብል  ዝሃቦ  ታሪኻዊ  መግለጺ  ብቅራቡ ተጋሩ   ኣብ  ምግሃስ  ልኡላውነት  ኤርትራ  ዕቃበታት  ከምዘለዎ  ዘመልክት  ኢዩ።  ብርግጽ  ድማ  ተጋሩ  ንግፍዕን  ጭቆናን  መለኽቲ  ኣብ  ባዕሎም  ነጺጎም ኣብ  ካልእ  ህዝቢ  ክሰፍን  ቅቡል  ክኸውን  ትም  ኢሎም  ብርኣይ  እስትራተጂካዊ  ጌጋ  ካብ  ምግጋይ  ድሒኖም  ንመግለጺ  መራሒኦም  ዶ. ደብረጽን  ብተግባር  ከሰንይዎ   ትጽቢት  ይግበረሎም። 
     ትምቢት  ዲክተተር  ኢሰያስ  እምበኣር  ብነጻነት  ኤርትራ  ዝኣመነ ናይ  ህዝቢ  ትግራይ  ምሕደራ  ክርኢ  ዘይምድላዩ  ጥራይ  ኢዩ። ኣህዛብ  ክልቲአን  ሃገራት  እናተበላልዑ  ንሱ  መሸኲዒ  ጋግ  ዝረኽበሉ  እኩይ  ሕልምታቱ   ኢዩ  ገሊጹ። ህዝቢ  ኤርትራን ትግራይን  ብፍላይ  ህዝቢ  ኢትዮጽያ  ድማ  ብሓፈሻ  ነቲ  ናይ  ሰላሳ  ዓመት  ኲናት  ናይ  ህልቂትን  ናይ  ትማሊ  ጋኒናዊ  መንፈስ  ዲክተተር  ብሰንኪ  ዝኣጎዶ   ውግእ  ዝሰዓበ  ክሳራን ረሲዖም  ዳግም  ዓፍራ  ካብ  ምርጋጽ  ኣጸቢቆም  ክጥንቀቁ  ይግቦኦም።  
    ካብ  ትንቢት  ኢሰያስ  ዝበርህ  ነገር  እንተሃሊዩ እምበኣር  ኣብ  ቅድሚ  እኩይ  መደባቱን  ውዲታቱን ደው  ዝብሉ  ተጋሩን  ህያው  ምሕደሮኦምን  ከይህልዉ  ሃረር  ዝብል  ናይ   ክልቲኦም ህዝብታት  ምዕባሌ  ቀደም  ዝራሕገጦ  ናይ  ዘይደቀሰ  ባእታ  ኮንቱ  ሕልሚ  ደኣ  ምበር  ካልእ  ኣይኮነን።  ሎሚ  ንኹሉ  ኣካይዳን  ትምቢታትን  መላኺ  ኢሰያስን  ከማምቁኒ  ይኽእሉ  ኢዮም  ዝብሎም  ተረፍ  መረፍ ትምክሕተኛታt  ገዛእትን የስግኣና  ኢዩ  ዝብልዎ እቲ  ውሁድ  ኣዝጊቡ  ብህድኣት  ኣብ  ተጠንቀቅ  ዝርከብ  ህዝቢ  ትግራይን  ኣመራርሕኡን  ከይኮነ  ኣይተትፍን  ኢዩ። ስለዚ  ተጋሩ  ብፍላይ  ኢትዮጽያውያን  ከኣ  ብሓፈሻ ናይ  ሰላምን  ዕቤትን  ምዕባሌን   ረብሓኹም  ምስ  ናይ  ህዝቢ  ኤርትራን  ሰላምን  ዕቤትን   ምዕባሌን  ረብሓ  ዝተኣሳሰረ  ምዃኑ  ብምፍላጥ  ዳግም  እትራተጂካዊ  ጌጋ  ከይትፍጽሙ  ትሕተቱ  ኣሎኹም።  

   ኣቡ  ያረድ   

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.