ጋዜጣዊ መግለጺ ጉባኤ ዞባ ኤውሮጳ ሓደለ ብዓወት ዛዚሙ !

ጋዜጣዊ መግለጺ ጉባኤ ዞባ ኤውሮጳ ሓደለ ብዓወት ዛዚሙ

ጉባኤ ዞባ ኤውሮጳ ሓደለ ሎሚ ዕለት 1 ነሓሰ 2020 ተኻይዱ። መላእ ኣባላት ዝተሳተፍዎ ጉባኤ ነቲ ንወርሒ ሚያዝያ ክካየድ ተመዲቡ ዝነበረ ኮይኑ፡ ብምኽንያት ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ተዓንቒፉ ዝነበረ ብዕዉት ጉባኤ ተተኺኡ ኣካይዱ። ጉባኤ ዞባ ኤውሮጳ፡ ኣቦ መንበር ግዚያዊት መሪሕነት ሓው ብርሃነ ገብረእግዚኣብሄር ሰላምታ ብምቅዳም፡ ንዝሓለፈ 9 ወርሒ ዝተኻየደ ውድባዊ ስርሓት ጸብጻብ ብምቅራብ ጀሚርዎ። ብተወሳኺ ህዝብና ኣብ ትሕቲ ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ዝሓልፎ ዘሎ መሪር ሂወት ገሊጽካ ምሕላፍ ጥራሕ ዘይኮነ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ብፍላይ ኣባላት ጉባኤ ክስከምዎ ዘለዎም ከቢድ ዘየቅስን ጾር ቃልሲ ብንጹር ኣብሪሁ ኣቕሪቡ። ኣብ’ዚ ከይተጠቕሰ ክሓልፍ ዘይግባእ፡ ኣብ ዝሓለፈ 9 ወርሒ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክልተ ሰሙን ዝተኻየደ ኣኼባታት፡ ንኣባላት ውድብ ክቀራረቡን ሓሳባቶም ክወሃሃድ ዝገበረ፡ ኣብ ዝመጽእ ግዜ ብዘፍቕዶ ቀጻልነት ክህልዎ ለበዋ ኣመሓላሊፉ። ብፍላይ ከኣ ንሓፍትና ፍረወይኒ ገብረጻድቕን ሓው ጽገሃንስ ኪዳነ፡ ዝገበርዎ ኣስተዋጽኦ ሞጎሱ ገሊጹ።

ኣቦ መንበር ግዚያዊት ሽማግለ ዞባ ኤውሮጳ ንዝቀረቦ ንጹርን ሓጺርን ጸብጻብ ባይቶ ምስጋኑኡ ኣስሚዑ። ብድሕሪኡ ውሳኔ ንባይቶ ገዲፍዎ። ባይቶ ከኣ ንጉባኤ እትመርሕ ሰለስተ ዝኣባላታ ሰክረታሪያት መሪጹ ኣብ ስርሑ ኣትዩ። ሰክረታሪያት ቅድሚ ምጅማር ጉባኤ ነፍሶም ክሰረዑ ንዝተዋህቦ ግዜ ወዲኦም ብቅጽበት ንባይቶ ቀሪቦም ። ሰክረታሪያት ኣብ ቦትኣ ምስ መጸት ነቲ ብግዚያዊት ሽማግለ ዝቀረበ ጸብጻብ ርእይቶን ሓሳባትን ለበዋ ብምቅባል፡ ብቀዳምነት ነቲ ብግዚያዊት ሽማግለ ዞባ ዝቀረበ ጸብጻብ ክጸድቕ ንጉባኤ ሓቲቱ፡ጉባኤ ተቐቢልዎን ጸብጻብ ግዚያዊት ሽማግለ ጸዲቑን።

ቀጺሉ ንዝቐረበ ኣገዳሲ መደብ ጉባኤ ዞባ፡እዋናዊ ሓበሬታት፡ ብመስርዕ ግዜን ዕድልን ብምሃብ፡ ኣባላት ጉባኤ ኣብ ክትዕ ክሳተፉ ብምግባር፡ ብዛዕባ ስርሓት ውድብ፡ ህሉው ኩነታት ህዝብናን ሃገርና ብምዝታይ ሙልእ ፍታሕ ክረጋገጽ ኣብ ንጥፈታትና ስጡም ኣሰራርሓ ልምዲ ብምትእትታው፡ ካብ ውሓደለ ጀሚሩ ኩሉ ደላይ ፍትሒ ዝኾነ ህዝብና ኣብ ሓድነትን ሓባራዊ ምትሕግጋዝ ክህሉ ዝኽእል ዕድላት ተተግቢሩ ኣብ ዓወት ከብጽሕ ዝገልጽ ሓሳባት ኣብ መደብ እዋናዊ ሃገራዊ ጉዳያት ተዛትዩን ብምርድዳእ ንዝመጽእ ዓመታት እትመርሕ 7 ዝኣባላት ሓዳሽ መሪሕነት ምስ ክልተ ተጠባብቕትን፡ ተቆጻጻርን ብምምራጽ ጉባኤ ደምዲምዎ።

እወ ሕጂ’ውን ብተበግሶ ኩሎም ፖለቲካውያን ሓይልታትን ህዝባዊ ምልዕዓላት ንምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ንምእላይ ዝካየድ ዘሎ ዘይሕለል ቃልሲ ኣሞጉሱን ደጊፉን። ውሓደለ ኣብ’ዚ ቃልሲ ክህልዎ ዝኽእል ግደ ተራን ዕዙዝ ምዃኑ መዚኑ። ቃልስን ዕማምን ውሓደለ ኣብ’ዚ ዝካየድ ዘሎ ሰፊሕ ህዝባዊ ቃልሲ ክዕወት ዘክእሎ ብሓድነትን ሓባርዊ ስርሓትን ኣቢሉ ክፍጠር ዘኽእሎ ጥጡሕ ባይታ ኣብ ዝበረኸ ተቃውሞ ንምብጻሕ መተካእታ ዘይብሉ እዋናዊ ንዝምረጽ ኣገባብ ቃልሲ መዚኑን ገምጊሙን ጉባኤ ዛዚሙ።

ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ስውኣትና

ክንዕወትና

ዜናን ሓበሬታን ሓደለ

1 ነሓሰ 2020

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.